Theorie-examen

Je mag alléén theorie-examen doen als je zestien jaar of ouder bent. Het is verstandig om op tijd je voor te bereiden op je theorie-examen en onze digitale theorie cursus te volgen.

Zodra je denkt examen te kunnen doen dan reserveert de rijschool/of jijzelf een examendatum bij het CBR. De Streekrijschool regelt graag alle examenaanvragen voor je en informeert je over de benodigde papieren. Daarvoor is wel de DigiD machtiging nodig. Om je rijschool te machtigen om examens of een Tussentijdse Toets aan je vragen moet je inloggen bij het CBR en deze machtiging aanmaken.
Ons rijschoolnummer is 5255U2.
Let op: Het behaalde theoriecertificaat is slechts 1 1/2 jaar geldig ,
dus ga pas examen doen als je rijinstructeur dit adviseert!

Onderdelen theorie examen

Het digitale theorie examen, bij het CBR, bestaat uit 3 delen t.w.:

  • Een onderdeel over gevaarherkenning (25 vragen) waarvan er 13 goed moeten zijn.
  • Een onderdeel over kennis (12 vragen) waarvan er 10 goed moeten zijn.
  • Een onderdeel over inzicht (28 vragen) waarvan er 25 goed moeten zijn.

Het examen duurt ongeveer 30 minuten, inclusief de toelichting vóór de examenvragen.

Gevaarherkenning

De gevaarherkenningsvragen beantwoord je door aan te geven wat je in deze situatie zou doen: remmen (dat wil zeggen flink snelheid verminderen of zelfs stoppen), gas loslaten (dat wil zeggen extra attent zijn en voorbereid zijn op een andere gedragskeuze) of niets (dat wil zeggen gewoon door blijven rijden in dezelfde snelheid).

Inzicht

Bij de vragen over verkeersinzicht gaat het niet zozeer over wat in de wet geregeld is, maar vooral wat in een bepaalde situatie verstandig is om te doen.

Kennis

Feitenkennis, vragen zoals ze in de wet zijn opgenomen.

Tip : Maak alle oefenexamens.
In deze de 50 examens is de totale leerstof van het CBR verdeeld.
Minder examens oefenen betekent een leemte in je kennis.

Geslaagd?

Je bent geslaagd als je van het onderdeel gevaarherkenning 13 vragen of meer goed hebt (van de 25) én van de onderdelen verkeersregels (kennis) 10 vragen of meer goed hebt (van de 12) én inzicht meer 25 of meer vragen goed hebt (van de 28)

Let op: Als je slaagt krijg je géén certificaat mee, alles loopt via de digitale snelweg.

GEFELICITEERD!

Gezakt? Uitslag:

Je krijgt digitaal feedback op een uitslagformulier. Daarop staat een heldere uitleg over alle examenonderwerpen die je nog onvoldoende beheerst. Hiermee weet je welke hoofdstukken onvoldoende waren. Door dit keihard te gaan leren kan je jezelf extra voorbereiden op het herexamen.


Als een leerling leerproblemen heeft kan onze rijschool hem/haar individueel opleiden en begeleiden. Bovendien kan er een individueel theorie-examen aangevraagd worden. Informeer bij onze rijschool naar de mogelijkheden.