Theorie-examen

Je mag alléén theorie-examen doen als je zestien jaar of ouder bent. Het is verstandig om op tijd je voor te bereiden op je theorie-examen en onze digitale theorielessen te volgen.
Zodra je denkt examen te kunnen doen dan reserveert de rijschool een examendatum CBR. De Streekrijschool regelt alle examenaanvragen voor je en informeert je over alle benodigde papieren. Daarvoor is wel de DigiD machtiging nodig.
Let op: het behaalde theoriecertificaat is slechts 1 1/2 jaar geldig, dus ga pas examen doen als je rijinstructeur dit adviseert!


Onderdelen theorie examen

Het nieuwe digitale theorie examen bestaat uit 3 delen t.w.:

  • Een onderdeel over gevaarherkenning (25 vragen) waarvan er 13 goed moeten zijn.
  • Een onderdeel over kennis (12 vragen) waarvan er 10 goed moeten zijn.
  • Een onderdeel over inzicht (28 vragen) waarvan er 25 goed moeten zijn.

Het examen duurt ongeveer 30 minuten, inclusief de toelichting vóór de examenvragen.

Gevaarherkenning

De gevaarherkenningsvragen beantwoord je door aan te geven wat je in deze situatie zou doen: remmen (dat wil zeggen flink snelheid verminderen of zelfs stoppen), gas loslaten (dat wil zeggen extra attent zijn en voorbereid zijn op een andere gedragskeuze) of niets (dat wil zeggen gewoon door blijven rijden in dezelfde snelheid).

Inzicht

Bij de vragen over verkeersinzicht gaat het niet zozeer over wat in de wet geregeld is, maar vooral wat in een bepaalde situatie verstandig is om te doen.

Kennis

Feitenkennis, vragen zoals ze in de wet zijn opgenomen.

Geslaagd?

Je bent geslaagd als je van het onderdeel gevaarherkenning 13 vragen of meer goed hebt (van de 25) én van de onderdelen verkeersregels (kennis) 10 vragen of meer goed hebt (van de 12) én inzicht meer 25 of meer vragen goed hebt (van de 28)

Let op: Als je slaagt krijg je géén certificaat mee, alles loopt via de digitale snelweg.

GEFELICITEERD!

Uitslag

Hiermee toetst het CBR nog beter of kandidaten de cruciale onderdelen, zoals voorrangsregels, beheersen. Daarnaast krijgen kandidaten vanaf november 2019 feedback met een vernieuwd uitslagformulier. Daarop staat een heldere uitleg over alle examenonderwerpen en hoe goed de kandidaat deze beheerst. Hiermee kan de kandidaat zich beter voorbereiden op de praktijklessen of het herexamen.

Kandidaten krijgen na afloop van het examen de fout beantwoorde vragen niet meer te zien, omdat het CBR heeft gemerkt dat dit kandidaten onvoldoende helpt. De 25 examenonderwerpen zijn vanaf 1 november 2019 gecategoriseerd in negen onderwerpen. De inhoud van het examen blijft hetzelfde, net als het totale aantal examenvragen. Met deze aanpassingen wil het CBR de kandidaten nog beter voorbereid de weg op laten gaan zodat ze verantwoord aan het verkeer kunnen deelnemen en veilig thuiskomen. Deze wijzigingen in het auto theorie-examen worden breed gedragen door de branche en uitgevers van verkeersleermiddelen.

Als een leerling leerproblemen heeft kan onze rijschool hem/haar individueel opleiden en begeleiden. Bovendien kan er een individueel theorie-examen aangevraagd worden. Informeer bij onze rijschool naar de mogelijkheden.