Theorielessen op een digitale manier

Nog nooit was de theorieles voor het theorie-examen zo leuk en leerzaam.
De Streekrijschool biedt een complete theorie opleiding , bestaande uit een compleet digitaal theorieboek met 50 theorie-examens, lesfilms over gevaarherkenning en instructiefilms over praktijklessen. Je kunt deze digitale theoriecursus individueel of samen met anderen op je eigen scherm volgen. Ook kun je via livestream een theoriedocent raadplegen.

De Streekrijschool werkt samen met iTheorie.nl .

De opbouw van de theorielessen

 • In de online theorie-opeleiding worden leerlingen gestimuleerd om eerst te leren. De cursisten worden door alle theoriehoofdstukken geleid, voordat ze examens kunnen gaan oefenen.
 • Soms vinden cursisten het fijn om naast de iTheorie zelfstudie ook hulp te krijgen van een docent , b.v. voor extra uitleg van moeilijke onderdelen of om vragen te kunnen stellen. Daarom kunnen alle cursisten gratis extra theorielessen volgen via iTheorie . Deze lessen worden via een livestream door een theoriedocent gegeven.
 • aan het einde van een hoofdstuk volgt een deeltoets , is dit voldoende dan kan je door naar het volgende hoofdstuk.
 • Gevaarherkenning is een compleet theorieonderdeel met uitleg en een eindtoets, welke goed aansluit zoals deze nu door het CBR bevraagd wordt.
 • 50 complete theorie-examens , zoals bij het CBR
 • Instructiefilms voor de praktijklessen.
 • Geschikt voor dyslexie , alles kan worden voorgelezen.
 • Complete verkeersbordenbijlage.
 • Geschikt voor auto, motor, bromfiets.
 • Ben je gezakt dan kun je de herhalingscursus volgen.
 • Wanneer tijdens de herhalingscursus er teveel fouten wordt gemaakt in een examen, dan wordt de cursist eerst weer door het betreffende theorie-onderdeel geleid zodat men leert waarom een fout gemaakt wordt. (de herhalingscursus is tot 3 maanden na inschakeling te gebruiken).

Starten met de digitale theoriecursus

Je kunt vooraf bepalen of deze aanpak naar je zin is. Ga naar iTheorie.nl en klik op de gele knop 'Theorietest'.

Is de cursus naar je zin? Schaf dan de digitale theoriecursus aan via De Streekrijschool .
Maak € 45,00 over naar NL60 INGB 0006 9029 15
t.n.v. M.G. de Ruiter-van Namen
o.v.v. je naam, je adres.

Na ontvangst van de betaling ontvang je binnen 6 werkdagen de inloggegevens.